Σχετικά με την Ομάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MotoStudent
Ο διαγωνισμός MotoStudent είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που πραγματοποιείται στην πίστα Motorland της Αραγονίας, στην Ισπανία, κάθε δύο χρόνια. Διοργανώνεται από την MEF (Moto Engineering Foundation) και οι Μοτοσυκλέτες υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ως προς τη στατική και δυναμική αντοχή. Μέσω του διαγωνισμού, οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν μια πρωτότυπη μηχανή MotoGP3 η οποία να μπορεί να βιομηχανοποιηθεί, περιλαμβάνοντας ωστόσο όλες τις φάσεις του έργου, από τον σχεδιασμό έως την δοκιμή της τόσο στην πίστα όσο και στην παραγωγή.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Η Tyφoon ΜotoRacing δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2014, με σκοπό τη συμμετοχή της στο MotoStudent IV. Τον Οκτώβριο του 2016, στα πλαίσια του διαγωνισμού, η ομάδα έκανε την πρώτη της εμφάνιση. Στόχος ήταν να σχεδιαστεί ένα ανταγωνιστικό αλλά και πρωτότυπο δίκυκλο, ικανοποιώντας τις τεχνολογικές απαιτήσεις που ορίζονταν από τους κανονισμούς του διαγωνισμού.

Επιτυχημένη θεωρήθηκε η πρώτη προσπάθεια της ομάδας στο διαγωνισμό, αφού κατέλαβε την ένατη (9) θέση ανάμεσα στους τριάντα έξι (36) συμμετέχοντες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν Πανεπιστήμια τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και σε αντίστοιχους διαγωνισμούς.

Το Δεκέμβριο του 2016 συστάθηκε η νέα ομάδα. Αποτελούμενη από νέα μέλη αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας, βελτιωμένης μηχανής που θα πληρεί τους νέους κανόνες του διαγωνισμού MotoStudent V, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018.
Έχοντας ως εφόδια τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, η ομάδα καλείται στο νέο διαγωνισμό να αναπτύξει και να σχεδιάσει μια ταχύτερη , αρτιότερη και ανταγωνιστικότερη μηχανή, ενσωματώνοντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες και βελτιστοποιώντας κρίσιμους τομείς, με απώτερο στόχο τη διεκδίκηση πιο υψηλής και γιατί όχι, της πρώτης θέσης στο διαγωνισμό.