Αποτελέσματα MotostudentIV

Η συμμετοχή της ομάδας μας στον διαγωνισμό γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα, η ομάδα κατέλαβε:

  • την ένατη θέση στην γενική κατάταξη
  • την δεύτερη θέση στο επιχειρησιακό πλάνο (business plan)
  • την δέκατη έκτη θέση στον σχεδιασμό (design)
  • την δέκατη όγδοη θέση στην καινοτομία (innovation)
  • την δέκατη τέταρτη θέση στον αγώνα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τον διαγωνισμό επισυνάπτονται παρακάτω: