ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ

Χορηγώντας την προσπάθεια της Tyφoon MotoRacing UoWM επενδύετε στους μηχανικούς του μέλλοντος. Οι χορηγίες προσβλέπουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της αναλυτικής επιστημονικής σκέψης, της καινοτομίας και της εφαρμογής στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών. Αυτοί, τους οποίους εμπιστεύεστε με μια χορηγία σας, αποκτούν την ικανότητα να διαχειρίζονται προβλήματα σε εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια, ενώ ταυτόχρονα κινούνται με πολύ περιορισμένο budget. Η επιτυχία της ομάδας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην γενναιοδωρία των χορηγών, καθώς η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας πρωτότυπης αγωνιστικής μηχανής είναι πολυδάπανη. Με λίγα λόγια τα μέλη της ομάδας αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες που κάθε εργοδότης επιθυμεί να βρει στους μηχανικούς εργαζομένους του, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν αποδοτικότεροι και αποτελεσματικότεροι στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα εκτός από την προβολή της χορηγού εταιρείας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (καθώς τον διαγωνισμό όχι μόνο παρακολουθούν αλλά και είναι μέρος του εταιρίες παγκοσμίου βεληνεκούς) προβάλλεται και το κοινωνικό της πρόσωπο, συνεισφέροντας σημαντικά σε ένα μη κερδοσκοπικό ακαδημαϊκό project, επενδύοντας στο μέλλον των φοιτητών και βοηθώντας τους παράλληλα να καινοτομήσουν και να εργαστούν πάνω στο αντικείμενο που επέλεξαν να σπουδάσουν. Επίσης, με τις επιτυχίες και την αξιοσημείωτη πορεία της, η Tyφoon Motoracing, έχει πλέον αποδείξει ότι ήρθε για να μείνει και βασίζεται σε πετυχημένα πρότυπα, που αποφέρουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Η χορηγία στην Tyφoon, πέρα από την ίδια την ουσία του εγχειρήματος, αποφέρει αναγνωρισιμότητα στον χορηγό καθώς η ομάδα μας είναι ευρέως γνωστή στους κύκλους του διαγωνισμού καθώς είναι πλέον στην κατηγορία των λεγόμενων «μεγαθήριων», αλλά και στους κύκλους των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Σας προσκαλούμε να «λαδώσετε» την μηχανή μας και να συμβάλλετε στην προσπάθεια μας.